• 500+ boten door Europa
  • Verhuurders zijn geaccrediteerd en gecontroleerd
  • Hulp bij het boeken altijd beschikbaar
  • Beste prijs gegarandeerd!
  • 500+ boten door Europa
  • Verhuurders zijn geaccrediteerd en gecontroleerd
  • Hulp bij het boeken altijd beschikbaar
  • Beste prijs gegarandeerd!

Privacybeleid

Dit privacy- en cookiebeleid ("Privacy beleid") heeft betrekking op Persoonsgegevens gebruikt op de hieronder beschreven omgevingen (tezamen: het “Platform”): bookyourboat.online (de "Website"), bookyourboat.online ter uitvoering van haar gerelateerde diensten.

De verantwoordelijke is Bookyourboat B.V. gevestigd ter Mgr. Verhoeksstraat 5, 5334 KA Velddriel, Nederland ("Bookyourboat" of "wij"). U kunt ons een bericht sturen op het voorgenoemde adres of ons e-mailen op: info@bookyourboat.online

Wij streven ernaar uw privacy te beschermen. Dit Privacy beleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van het Platform ("Persoonsgegevens") alsook de door ons gebruikte Cookies. Neem de tijd om dit Privacy beleid zorgvuldig door te nemen.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u ons Platform bezoekt en/of gebruikt of contact met ons opneemt, verzamelen wij de volgende informatie:

Persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u zich registreert voor een account, u zich abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons Platform en die is opgenomen in uw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Tijdens het doen van een aanvraag, het maken van een boeking of het indienen van beoordelingen, kunt u ons vrijwillig gevoelige persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de dienst die u aanvraagt of overweegt.

Wanneer u gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, zullen wij uw creditcard of betaalkaartgegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken voor een periode van zeven (7) jaar conform de wettelijke eisen daarvoor.

Als u met ons communiceert (bijvoorbeeld via het Platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.

Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van het Platform, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op het Platform, inclusief de zoekresultaten en boten waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw Bookyourboat.online-account. Raadpleeg het cookies-hoofdstuk van dit Privacy beleid voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken.

Het is belangrijk dat alle Persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u zich registreert als gebruiker of anderszins wanneer u het Platform gebruikt, correct en nauwkeurig zijn. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, het ervoor zorgen dat we te allen tijde de juiste contactgegevens (waaronder e-mail) hebben.

 

Als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een aanvraag of boeking namens hen, dient u ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in dit Privacy beleid.

Hoe lang bewaren wij Persoonsgevens?

Wij bewaren de Persoonsgegevens zolang als de wet dat van ons vereist, in geval van administratie en facturatie. In alle ander gevallen zullen wij de informatie zo kort mogelijk bewaren.

Bescherming van uw Persoonsgegevens

De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we altijd ons best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons Platform worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht van informatie is op uw eigen risico. Zodra we uw Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens.

Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

In het algemeen gebruiken we Persoonsgegevens om u de diensten en producten te bieden die u aanvraagt, de uitbetaling van een boeking te verwerken, klantenservice te verlenen, inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren, voor klantonderzoek, om u marketing- en promotionele e-mails te versturen en om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in ons Platform.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om een overeenkomst te sluiten na te komen, of maatregelen te nemen in het kader van een overeenkomst. Dit is van toepassing wanneer u een dienst aanvraagt via Bookyourboat. Dit omvat:

U via e-mail, sms (en in de toekomst mogelijk pushberichten) informatie over uw gevraagde diensten (zoals afspraakherinneringen) toesturen;

Uw aanvragen en boekingen faciliteren en betalingen ontvangen, alsmede het faciliteren van uitbetalingen van boekingen;

Op uw vragen en opmerkingen reageren;

Het beheer van uw account;

Zoals vereist door Bookyourboat om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:

Om ons Platform en onze systemen te beveiligen en om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen;

Om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtspositie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen;

Om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe Bookyourboat diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook;

Om marketingmeldingen en advertenties voor u op maat te maken en te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit Privacy beleid voor meer informatie);

Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons Platform, onze producten en diensten, en om ons Platform, producten, diensten (en die van onze partners) voor u te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons Platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit Privacy beleid voor meer informatie);

Voor het onderzoeken van en het reageren op vragen of klachten ontvangen van u of van anderen, over ons Platform of onze producten of diensten;

Om intern onderzoek en analyse uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons Platform en ons bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

Waar wij u expliciet voor om toestemming vragen:

Indien u geen klant bent: om u op de hoogte te houden van relevante nieuwe Bookyourboat diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook (waar toestemming vereist is)

Om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met het Cookies-hoofdstuk van dit Privacy beleid en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt

in andere gevallen waarbij we u om toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het dan aangegeven doel

Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:

Om te reageren op verzoeken van overheden of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren;

Om aan wettelijke, regelgevende en nalevingsvereisten te voldoen.

Verzoek om uw gegevens te verwijderen

U kunt op elk moment een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, dit kan door een email te sturen naar info@bookyourboat.online. Mocht u een van onze diensten hebben afgenomen, dan zijn wij verplicht om 7 jaar uw basisgegevens te bewaren voor onze administratie.

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

U hebt op elk moment het absolute recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen waar dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die Bookyourboat u toestuurt, kunt u dit doen door te klikken op de knop ‘unsubscripe from this list' onder aan de e-mailberichten die we u sturen of door contact met ons op te nemen via info@bookyourboat.online. In het geval van e-mailmarketing wordt uw e-mailadres binnen 48 kantooruren uit ons systeem verwijderd.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derde partijen

We nemen de beveiliging en de verwerking van uw Persoonsgegevens zeer serieus en we zullen uw Persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde verkopen.

We kunnen uw Persoonsgegevens echter wel met geselecteerde derden delen, waaronder in de volgende situaties:

Als u een aanvraag of boeking doet of anderszins in contact komt met Bookyourboat.online via een website of app die namens een derde partij wordt aangeboden, dan zullen uw contactgegevens en details van uw bestelling worden doorgegeven aan de relevante derde partij. Als u een derde partij de relevante toestemmingen geeft, kunnen zij u ook marketingcommunicaties sturen.

Aan externe serviceproviders die namens ons taken uitvoeren met betrekking tot het Platform of anderszins in verband met het aanbieden van Bookyourboat.online diensten (bijvoorbeeld het verwerken van creditcardbetalingen, websitehosting, het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoek, het leveren van sociale media-analyse, het bieden van e-mailservices voor marketing, hulpmiddelen voor gegevensanalyse en voor het beheer van communicatie met klantdiensten). Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin uw data wordt veilig gesteld.

Aan onze Partners waarmee u diensten boekt via onze Website ter uitvoering van de overeenkomst tussen ons. Uw informatie wordt gedeeld met Partners:

Om boekingen te vergemakkelijken en zodat, indien nodig, contact kan worden gemaakt voorafgaand aan uw boeking;

Om boekingen te verwerken op de door u gekozen manier (PayPal of uitbetaling via IBAN)

Als we een bedrijf of activa kopen, verkopen of overdragen, wij insolvent of failliet raken of onder curatele worden gesteld. Als dit gebeurt, moeten we mogelijk uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa, al naargelang het geval;

Let op: door het plaatsen van Persoonsgegevens op een openbaar toegankelijk gedeelte van ons Platform (zoals beoordelingssecties), kunnen dergelijke gegevens worden verzameld door derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door dergelijke derden.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u bewaren, heeft u het recht om ons om het volgende te vragen:

Een kopie van uw Persoonsgegevens;

Om uw Persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken;

Om Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie;

Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

In eerste instantie kunt u de informatie die u ons hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen door in te loggen op uw onlineaccount.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld Persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van Persoonsgegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw Persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via Bookyourboat.online. Houd er echter rekening mee dat er geen financiële informatie wordt verstrekt zonder verificatie.

Hoe zit het met andere websites gekoppeld aan ons Platform?

We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan of vanaf ons platform, noch voor de informatie of inhoud die daar op staat. Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van ons platform.

Houd er rekening mee dat wanner u een link gebruikt om vanuit ons platform naar een andere website te gaan, ons privacy beleid niet langer van kracht is. Uw uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Lees altijd die regels en het beleid voordat u verder gaat.

Sociale media en door gebruikers gegenereerde inhoud

Op sommige delen van onze Platform kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat inhoud die naar een van onze Platforms wordt geüpload, door het publiek kan worden bekeken en dat u voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens via dit soort Platform, bijvoorbeeld financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als u Persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatforms plaatst, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Raadpleeg ook het respectievelijke privacy- en cookiebeleid van de sociale mediaplatforms die u gebruikt.

Wijzigingen in ons Privacy beleid

Als we ons Privacy beleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op ons Platform publiceren om u op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze mogen onthullen.

Waar we uw persoonsgegevens bewaren

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief voor de doeleinden van verwerking van die gegevens door geselecteerde derde partijen om de activiteiten van Bookyourboat.online te vergemakkelijken. Landen buiten de EER hebben mogelijk geen wetten die dezelfde mate van bescherming bieden voor uw persoonsgegevens als de wetten van landen binnen de EER. Waar dit het geval is, zullen we passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

PayPal-transacties

Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacy beleid dat u hier kunt vinden: www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full. Zorg ervoor dat u de voorwaarden van het PayPal-privacy beleid hebt gelezen als u PayPal wilt gebruiken om transacties via het Platform te voltooien.

Bewaren

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacy beleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Ons beleid inzake Cookies

Evenals andere commerciële websites en apps, gebruikt ons Platform standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID's en tracking-ID's (samen aangeduid als “Cookies” in dit Privacy beleid) voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Merk op dat derde partijen gegevens van Cookies verzamelen en gebruiken, welke op het Platform zijn geplaatst. Dit Privacy beleid beschrijft mogelijk niet de privacy praktijken van dergelijke derden. We moedigen u aan om het privacy beleid van deze derde partijen te lezen en, als u liever niet wilt dat gegevens door deze partijen worden gebruikt, kunt u, indien van toepassing, hun afmeldprocessen volgen. Lees het hoofdstuk "Wat kan ik doen om mijn Cookiesinstellingen te wijzigen?" hieronder voor meer informatie.

Waarom, hoe en wanneer gebruiken wij Cookies?

Strikt noodzakelijk/transactiedoeleinden Het gebruik van cookies voor dit doel is essentieel voor ons Platform om correct te werken. Ze kunnen noodzakelijk zijn om u in staat stellen ons Platform te gebruiken en onze functies te gebruiken, voor systeembeheer om frauduleuze activiteiten te voorkomen, om u ingelogd te houden van de ene pagina op de andere of zodat we kunnen onthouden wat u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat ons Platform niet zonder deze cookies kan functioneren.

Functionaliteitsdoeleinden Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. De cookies onthouden bijvoorbeeld keuzes die u maakt, zoals het land waar u ons Platform bezoekt, taal, zoekparameters zoals datum, gebied of behandeling en helpen om problemen met ons Platform te identificeren (zoals crashincidenten). Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw selecties en om uw bezoeken aan ons Platform aan te passen en te verbeteren. De informatie die deze technologieën verzamelen, kan persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw inloggegevens. Ze kunnen uw browse-activiteit op andere websites of in apps buiten het Platform niet bijhouden. Hiervoor gebruiken we enkele hulpmiddelen.

Prestatiedoeleinden

Door cookies voor dit doel te gebruiken, kunnen we beter begrijpen hoeveel gebruikers ons Platform bezoeken, hoe gebruikers bij ons aankomen en ons Platform bezoeken en gebruiken en welke delen van ons Platform het populairst zijn. Dit helpt ons om het Platform te verbeteren, zoals navigatie en interface-ervaring, en onze producten en diensten te verbeteren. Hierbij gebruiken we onder meer Google Analytics en Hotjar. We gebruiken deze cookies ook om ons te helpen de effectiviteit van onze online marketing- en reclameactiviteiten te meten. Voor dit doel gebruiken we een aantal externe cookies, waaronder maar niet beperkt tot Facebook.

Targeting- of reclamedoeleinden Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om advertenties op en buiten het Platform weer te geven en om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en het gebruik van het Platform om advertenties relevanter en persoonlijker voor u en uw interesses te maken. We kunnen remarketing technologieën gebruiken om derden in staat te stellen relevante en gepersonaliseerde advertenties aan u weer te geven via hun netwerken. Ze worden ook gebruikt om aan te geven dat u een bepaalde advertentie hebt gezien, het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Hiervoor gebruiken we technologieën van derden, waaronder maar niet beperkt tot Google Analytics, en Facebook Analytics. Technologieën worden ook geplaatst door sociale mediasites voor reclame- en targeting doeleinden (inclusief Facebook).

Deze technologieën onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Wanneer we derden gebruiken voor reclame- en targeting doeleinden, kunnen we het volgende bekendmaken:

Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals e-mailadres, bestellings-ID, locatie.

Generieke, geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens met betrekking tot uw bezoeken en gebruik van ons Platform; of

Informatie in een pseudoniemvorm, zoals een browsercookie-ID/-code of cryptografische hash van uw e-mailadres om ons te helpen onze advertenties voor u op andere diensten aan te passen en weer te geven. Deze ID of code is gekoppeld aan uw gelijkwaardige unieke code die op dezelfde manier is gegenereerd door onze advertentiepartners om advertenties aan u aan te passen. De externe bedrijven die we gebruiken voor targeting- en advertentiedoeleinden hebben hun eigen privacy beleid dat u zorgvuldig dient door te nemen.

De externe bedrijven die we gebruiken voor targeting- en advertentiedoeleinden hebben hun eigen privacy beleid dat u zorgvuldig dient door te nemen.

Hoe gebruiken we informatie die we verzamelen van trackingtechnologieën?

Zie "Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?" hierboven.

Wat kan ik doen om mijn cookie-instellingen te wijzigen?

Hieronder vindt u een aantal manieren waarop u uw cookie-voorkeuren online kunt beheren. Raadpleeg ook het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie.

 

De meeste browsers en apparaten stellen u in staat trackingtechnologieën te verwijderen en/of nieuwe volgtechnologieën te blokkeren. Als u de trackingtechnologie wilt uitschakelen, bekijkt u het menu 'Help' in uw browser of gaat u naar uw apparaat instellingen. Houd er echter rekening mee dat (a) dit misschien niet effectief is voor alle volgtechnologieën en (b) het uitschakelen van volgtechnologieën uw gebruik van de Websites kan beperken en/of de manier waarop ze werken kan vertragen of aantasten.

Gebruik de instellingen van uw mobiele apparaat om uw advertentievoorkeuren te configureren.

Google Analytics: Als u liever niet wilt dat gegevens worden gedeeld met Google Analytics, kunt u de opt-out browser-add-on van Google Analytics installeren door de instructies hier te volgen: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt zich afmelden voor het gebruik van Cookies door Google door de afmeldingspagina van Google voor advertenties te bezoeken op policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Facebook Ads: U kunt bepalen hoe Facebook gegevens gebruikt om advertenties weer te geven door advertenties uit te schakelen die kunnen zijn gebaseerd op interesses en/of uw relatie met specifieke adverteerders, in uw voorkeursinstellingen voor advertenties. Ga voor meer informatie naar de verschillende Facebook-pagina's waar u meer te weten kunt komen over advertenties en cookies op Facebook en om uw instellingen bij te werken:

nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

nl-nl.facebook.com/about/ads

nl-nl.facebook.com/about/ads

Houd er rekening mee dat wanneer u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van onze e-mailmarketingcommunicatie via de hierboven beschreven methoden onder het hoofdstuk "Toestemming intrekken of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing”, u nog steeds onze niet-gerichte advertenties kunt zien terwijl u online bent, als uw interesses op Facebook zijn afgestemd op een doelgroep segment (vooraf gedefinieerd door Facebook) waaraan ons bedrijf ook is gekoppeld. We hebben geen inspraak in het weergeven van deze advertenties.

In het geval van derden die niet in dit hoofdstuk worden vermeld, raadpleegt u hun relevante privacy- en cookiebeleid om meer te weten te komen over advertenties die u worden getoond als u online bent en hoe u zich kunt afmelden.